Revalidatieteam

Zij helpen u revalideren

Om u te helpen revalideren, staat een deskundig revalidatieteam voor u klaar. Voordat u daadwerkelijk naar Revalidatie De Sterrenlanden komt, regelt de klantenservice van Het Spectrum uw opname. Zij zorgen ervoor dat uw medische en sociale informatie bekend is bij het revalidatieteam. Na aankomst maakt u kennis met de zorgmedewerkers en het verplegend personeel. Zij informeren u over uw revalidatieperiode en geven door wie uw vaste contactpersoon is. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat uw vragen en opmerkingen bij de juiste discipline komen. Gedurende uw verblijf observeren en signaleren de zorgmedewerkers en het verplegend personeel de verbetermogelijkheden. Zij bespreken dit met u en in het revalidatieoverleg.

Behandelplan

De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist heeft met u een opnamegesprek, onderzoekt u lichamelijk en bekijkt de medicatie. Aan de hand van de medische informatie van uw behandelend ziekenhuisspecialist, stellen zij een behandelplan op. De specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist houden geregeld spreekuur. Voor acute medische vragen zijn beiden via Revalidatie De Sterrenlanden bereikbaar.

Daarnaast zijn de volgende specialisten met regelmaat aanwezig:

Bij uw revalidatie is ook een psycholoog betrokken. Tijdens individuele of groepsbijeenkomsten helpt de psycholoog u onder meer bij het accepteren en verwerken van uw ziekte of wat u is overkomen. U en uw naasten krijgen ook tips en adviezen om beter om te kunnen gaan met eventuele klachten, zoals angst, somberheid of geheugenproblemen.

Sommige behandelingen kunnen poliklinisch doorgaan terwijl u al thuis bent. Woont u in Dordrecht, dan komen bijvoorbeeld de fysio- of ergotherapeuten van Het Spectrum op afspraak bij u langs. Of u bezoekt hen voor een behandeling in Revalidatie De Sterrenlanden.