Welzijn in De Sterrenlanden

De Sterrenlanden biedt bewoners dagelijks diverse mogelijkheden tot ontspanning. We vinden het belangrijk dat bewoners niet alleen bij ons wonen, maar zich er ook thuis voelen. Daarnaast zorgt een goede invulling van de dag ervoor dat bewoners zoveel mogelijk gezond blijven in lichaam en geest. Welzijn is daarom – naast wonen en zorg – een belangrijke pijler van onze dienstverlening. Het heeft een positief effect op de zelfredzaamheid en het behoud van sociale contacten.

Het leven moet altijd een beetje blijven bruisen

Het veelzijdige activiteitenaanbod is aangepast op de mogelijkheden en wensen van de bewoners en draait voornamelijk op de inzet van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Familieleden zijn van harte welkom om, in overleg met de betreffende activiteitenbegeleider, bij bepaalde activiteiten aanwezig te zijn. Bij de openbare activiteiten zijn ook wijkbewoners en andere belangstellenden welkom.

Hobby’s

Bewoners kunnen in De Sterrenlanden ook hun hobby’s blijven beoefenen, zoals biljarten, kaarten, schilderen en dansen. Verder behoren individuele activiteiten (bijvoorbeeld internet(les), wandelen, fietsen, en dergelijke) tot de mogelijkheden.

Zintuigactivering

Voor bewoners met (ernstige) communicatiestoornissen passen wij zintuigactivering toe. De nadruk ligt hier op het prikkelen van verschillende zintuigen met massages, muziek-, licht- en aromatherapie.

Geestelijke verzorging

Bewoners die behoefte hebben aan gesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen kunnen een beroep doen op de geestelijk verzorger. Tweemaal per maand is er een oecumenische dienst  op zondag. Verder past de geestelijk verzorger naar wens een meer maatgerichte dienstverlening toe.