Welzijn in Vreedonk

Om te zorgen dat de bewoners zich echt thuis voelen in Vreedonk, zorgen de activiteitenbegeleiders voor een diversiteit aan (ontspannings)activiteiten. Hieraan kunnen ook bewoners van de aanleunwoningen en wijkbewoners deelnemen.

We willen voor iedereen passende bezigheden aanbieden. Voor de een is dat een goed gesprek, voor een ander kan dat een heerlijke maaltijd, een muziekuitvoering, een optreden, handwerken, bloemschikken, een dagje uit of een kerkdienst zijn. Voor elk wat wils!

Geestelijke verzorging

Vreedonk heeft een protestants-christelijke identiteit. We verwachten dat bewoners, bezoekers en medewerkers hier respectvol mee omgaan. Bewoners die behoefte hebben aan gesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen kunnen een beroep doen op de geestelijk verzorger.
In Vreedonk is gebleken dat de behoefte te klein is om kerkdiensten te verzorgen. De geestelijk verzorger past daar een meer maatgerichte dienstverlening toe.

Herdenkingsbijeenkomst

Jaarlijks verzorgen we een herdenkingsbijeenkomst voor de overleden bewoners van Vreedonk.

Stichting Vrienden van Het Spectrum

Ontmoeten en genieten, dat is wat de Stichting Vrienden van Het Spectrum voor de bewoners en klanten van Het Spectrum Vreedonk mogelijk wil maken. De vriendenstichting zet zich in om extra comfort en fijne belevenissen te bieden. Zij doen dit onder meer door activiteiten en welzijnsdiensten te sponsoren.

Hiervoor werft de Stichting Vrienden van Het Spectrum financiële middelen (giften en donaties). Iedereen die de bewoners en klanten van Het Spectrum een warm hart toedraagt, kan de vriendenstichting helpen.
Lees er meer over de mogelijkheden van de Stichting Vrienden van Het Spectrum.