Nieuws vanuit Het Spectrum tijdens de Coronaperiode

1 december: Het mondneusmasker mag vanaf donderdag 1 december af! Alle bewoners, bezoekers en vrijwilligers van De Sterrenlanden en Vreedonk dragen vanaf 1 december geen mondneusmasker meer. Ook is het niet meer nodig om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Wel blijven we de mondneusmaskers aanbieden bij de entrees. Lees er meer over via Bezoek aan Vreedonk en De Sterrenlanden.

4 oktober: Na enkele weken zonder mondneusmasker is het dragen ervan weer ingegaan voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers binnen De Sterrenlanden en Vreedonk. Ook houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Lees er meer over via Bezoek aan Vreedonk en De Sterrenlanden.

13 juni: Medewerkers en vrijwilligers dragen binnen De Sterrenlanden en Vreedonk weer een mondneusmasker en houden 1,5 meter afstand. Bezoekers hoeven nog geen mondneusmasker te dragen, maar raden we wel aan. Lees er meer over via Bezoek aan Vreedonk en De Sterrenlanden.

19 mei: De laatste coronamaatregel vervalt binnen Het Spectrum: we hoeven niet meer de 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Een mijlpaal en hopelijk kunnen we dit blijven volhouden. Het blijft natuurlijk spannend of het virus weer oplaait in de herfst. Maar voor nu is het fijn.

Wat blijft wel belangrijk
Met de ervaringen van de afgelopen twee jaar blijven een aantal dingen wel belangrijk:
* Handhygi√ęne bij binnenkomst! Dit geldt voor medewerkers en bezoekers. Een kleine moeite, met een groot resultaat: we dringen de verspreiding van virussen terug.
* Ventileren

Bij verkoudheidsklachten:
* Blijf thuis en doe een test
* Stel uw bezoek uit tot de klachten over zijn. Of draag een mondneusmasker tijdens uw bezoek. Daarmee beschermt u uw naaste tegen corona of andere besmettelijke virussen, zoals griep.
* De kleurcodes Rood, Oranje, Groen blijven we gebruiken binnen De Sterrenlanden en Vreedonk. Kortgeleden was er een kleine corona-uitbraak, griep (influenza) en NORO. Redenen om afdelingsunits te sluiten of om beperkt bezoek toe te laten. Dat doen we om verdere besmetting te voorkomen.

18 april: De mondneusmasker mogen af vanaf dinsdag 19 april. Wel blijft het belangrijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan is het verzoek wel een mondneusmasker te dragen. Zorgmedewerkers dragen een mondneusmasker wanneer zij langere tijd binnen de 1,5 meter tot bewoners en klanten zijn. Dat is onder meer tijdens dagelijkse zorg- en behandelmomenten.
Bij de ingangen van De Sterrenlanden en Vreedonk liggen nog wel mondneusmasker klaar voor wie het prettiger vindt een mondneusmasker te blijven dragen.
Handhygi√ęne blijft belangrijk, dus bij binnenkomst reinigt iedereen de handen.

16 maart: De coronamaatregelen zijn bijna allemaal losgelaten, maar binnen de verpleeghuislocaties van Het Spectrum houden we nog enkele maatregelen vast. De overheid adviseert om in verpleeghuizen voorlopig de mondneusmaskers te blijven dragen en ook de 1,5 meter afstand niet af te schaffen. Het Spectrum heeft deze adviezen altijd opgevolgd. Dit betekent dat we voorlopig mondneusmaskers voor medewerkers en bezoekers verplicht houden en ook de 1,5 meter afstand houden.
Daarnaast blijven handhygi√ęne en ventilatie belangrijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel hebben we de afgelopen weken enkele versoepelingen doorgevoerd en het testbeleid aangepast waardoor we bewoners en revalidatieklanten minder vaak testen.
We volgen de ontwikkelingen en verwachten over enkele weken verdere versoepelingen door te voeren.

18 februari: Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet versoepelingen aan. Zoals minister Kuipers zei: “Het is belangrijk dat we goed blijven omzien naar kwetsbare mensen, zoals bewoners in een verpleeghuis”. En hoewel we gelukkig een dalende trend zien, hebben we nog steeds te maken met besmettingen. Vandaar dat we heel voorzichtig zijn met versoepelen. Toch zijn er wel versoepelingen mogelijk: er is geen maximum aantal bezoekers meer, we laten de compartimentering per verdieping los. Ook houden we een quarantaine tijd aan van minimaal 5 dagen en tot 24 uur klachten vrij, volgens de regels van de rijksoverheid. In het nieuwsbericht meer informatie te lezen over de corona maatregelen binnen Het Spectrum.

28 januari: De Ontmoetingsruimtes/ restaurants van Het Spectrum (in Het Polderwiel, Het Waterwiel, Het Sterrenwiel, De Prinsemarij en in Het Theehuis) zijn weer open voor wijkbewoners. Bezoekers vullen een registratie in als zij binnenkomen, desinfecteren de handen bij de handpomp en dragen een mondneusmasker wanneer zij door de Ontmoetingsruimtes lopen.

Binnen De Sterrenlanden en Vreedonk is Het Spectrum nog erg voorzichtig met het doorvoeren van versoepelingen. In het nieuwsbericht is te lezen wat mogelijk is tijdens een bezoek aan een bewoner in De Sterrenlanden en Vreedonk.

18 januari: Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari werden versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Sinds zaterdag 15 januari mogen bewoners van Vreedonk en De Sterrenlanden weer maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen. Hierbij geldt een maximum van 2 bezoekers per bezoekmoment. 

7 december: Veel medewerkers van Het Spectrum (die werken met klanten en bewoners) hebben een boostervaccinatie gekregen. De eerste prikken zijn gezet op 2 december en de tweede ronde is op 7 december. Het Spectrum besloot dit zelf te regelen voor de medewerkers en dankzij de inspanning van velen is dit gelukt. Nu zowel veel bewoners als medewerkers een boostervaccinatie hebben ontvangen, hopen we het besmettingsrisico weer verder te beperken.

4 december: De ontmoetingsruimte/ restaurants van Het Spectrum (in Het Polderwiel, Het Waterwiel, Het Sterrenwiel, De Prinsemarij en Het Theehuis) zijn eveneens vanwege de landelijke coronamaatregelen gesloten om 17.00 uur. Bezoekers, vrijwilligers en medewerkers dragen een mondkapje wanneer zij door de Ontmoetingsruimtes lopen.

Een groot deel van de bewoners van De Sterrenlanden en Vreedonk heeft eind november de boostervaccinatie ontvangen.

16 november: De overheid stelt boostervaccins beschikbaar zodat we bewoners en revalidatieklanten in De Sterrenlanden en Vreedonk extra bescherming tegen corona kunnen geven. Contactpersonen, Somatiekbewoners en Revalidatieklanten hebben hierover meer informatie ontvangen.
We hopen ook snel meer duidelijkheid te hebben over de extra vaccinatie van de zorgmedewerkers. Daarover is helaas nu nog niets bekend.
De bezoekregeling voor Vreedonk en De Sterrenlanden  is aangescherpt: maximaal 2 bezoekers per bewoner per bezoekmoment.
In De Sterrenlanden richt Het Spectrum een corona-afdeling in om de regionaal de zorg te ontlasten.

5 november: Het aantal besmettingen onder bewoners en medewerkers loopt op. Dus voorzichtigheid is van groot belang. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, voeren we binnen Het Spectrum diverse maatregelen in. Deze gelden voorlopig tot en met 31 december 2021.
Het naleven van de basisregels is van groot belang. Het dragen van een mondneusmasker was al ingevoerd. Nu zijn ook de afdelingen weer verkleind om verspreiding te beperken.
Binnen Het Spectrum hebben we ook nog andere maatregelen genomen die vooral gericht zijn op medewerkers. Met deze aanscherpingen proberen we de kans op besmettingen te verkleinen.
Wilt u op bezoek gaan bij een bewoner in Vreedonk of De Sterrenlanden? Lees meer over het bezoeken van De Sterrenlanden en Vreedonk

29 oktober: Het is vanaf nu weer verplicht om een mondneusmasker te dragen binnen de locaties De Sterrenlanden en Vreedonk, Behalve wanneer u op 1,5 meter afstand van elkaar zit, zoals in het restaurant of op de kamer/ het appartement van uw naaste.
Helaas zien we binnen Het Spectrum het aantal besmettingen weer stijgen. Daarom voert Het Spectrum vanaf vandaag het dragen van de mondneusmaskers weer in.
Tevens verzoeken we bezoekers (Vreedonk of De Sterrenlanden) weer dringend om zich te registreren bij binnenkomst. Dit was sinds september vrijwillig. Door de registratie kunnen we bezoekers benaderen wanneer we te maken hebben met een besmetting in de omgeving van hun naaste. Lees meer over het bezoeken van De Sterrenlanden en Vreedonk

24 september: Vanaf maandag 27 september is het dragen van een mondneusmasker en het registreren van bezoek een vrijwillige keus binnen alle locaties van Het Spectrum. Bewoners van De Sterrenlanden en Vreedonk kunnen meer bezoekers ontvangen en  de bezoektijden zijn verruimd. Lees meer over het bezoeken van De Sterrenlanden en Vreedonk en over de toegang tot Ontmoetingsruimtes.

26 augustus: Het Spectrum gaat weer een stap verder met versoepelen. Vanaf 1 september heffen we de compartimentering van bewoners op PG-etages in De Sterrenlanden gedeeltelijk op. De deuren tussen de dubbele units gaan open waardoor bewoners meer bewegingsruimte hebben. In Vreedonk zijn de deuren tussen de units eerder geopend en dit bevalt goed.

Het kan voorkomen dat bij vermoedens van een coronabesmetting, de deuren toch weer tijdelijk sluiten. Het uitgangspunt is om de deuren zoveel mogelijk open te houden. Komt u op bezoek? Lees meer over de bezoekregeling binnen Het Spectrum

27 juli: De afgelopen tijd zagen we hoe snel de besmettingscijfers weer kunnen stijgen. Vooral de opkomst van de Deltavariant van het coronavirus baart ons zorgen. Met de Deltavariant is het risico op besmetting groter, ook als u bent gevaccineerd. Gelukkig zien we nu weer wat daling in de cijfers. Toch blijven we voorzichtig. We informeren u daarom over de afspraken die nog steeds gelden binnen Het Spectrum. Meer informatie over het bezoeken van bewoners in De Sterrenlanden en Vreedonk is te lezen in dit nieuwsbericht.

25 juni: Vanaf zaterdag 26 juni kunnen en mogen we in Nederland weer  meer. Dat is heel prettig, maar…. omdat we nog steeds te maken hebben met besmettingen bij bewoners, klanten en medewerkers blijven we voorzichtig met versoepelen. Het Spectrum zet het welzijn en de gezondheid van uw naaste en van onze medewerkers en vrijwilligers bovenaan. Dat betekent dat we de grote stappen in versoepelingen die de overheid heeft aangekondigd, binnen Het Spectrum iets kleiner maken.

4 juni: Vanaf zaterdag 5 juni versoepelt de overheid wederom diverse coronamaatregelen. Een aantal van die versoepelingen kunnen wij binnen Het Spectrum ook doorvoeren:

 • Een bewoner mag 4 bezoekers per dag ontvangen. Dat is tot zaterdag nog maximaal 2 personen.
 • U kunt nu met 4 personen gezellig naar buiten gaan.
 • In de restaurants kunnen maximaal 4 personen aan √©√©n tafel zitten (exclusief kinderen jonger dan 12 jaar).

De huiskamers op de afdeling blijven voorlopig ook nog alleen bestemd voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

1 juni: Binnen Het Spectrum zijn de afgelopen weken steeds meer versoepelingen doorgevoerd. Net als het kabinet, is de organisatie optimistisch over de ontwikkelingen, nu steeds meer bewoners, klanten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zijn gevaccineerd.
Sinds woensdag 12 mei kunnen we meer groepsactiviteiten verzorgen voor bewoners van De Sterrenlanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om groepsactiviteiten als schilderen, zitdansen, hersengymnastiek, samen ‚Äėuit eten‚Äô in het restaurant of deelnemen aan een tuinactiviteit.
Hiervoor kunnen bewoners van meerdere huiskamers samenkomen, maar wel met een vooraf bepaald maximum aantal. Voor een tuinactiviteit geldt die beperking van deelnemers niet, als bewoners voldoende afstand kunnen houden. Ook tijdens een dagje uit met de bus kunnen dan bewoners van meerdere huiskamers mee (was nu alleen van dezelfde huiskamer).

Knuffelcontact
Binnen De Sterrenlanden en Vreedonk is het knuffelcontact ge√Įntroduceerd sinds 28 april: weer dicht bij elkaar zijn zonder mondneusmasker. Dat kan onder voorwaarden:

 • De bewoner is tweemaal gevaccineerd
 • De bezoeker is tweemaal gevaccineerd en heeft geen klachten
 • Knuffelcontact-bezoek is alleen mogelijk in de kamer van de bewoner
 • Als bewoner en bezoeker naar het restaurant gaan, naar buiten of (in De Sterrenlanden) naar de Hofzaal, blijven de regels gelden: mondneusmasker op tijdens het lopen en 1,5 meter afstand van elkaar

Testen
Helaas zijn er toch weleens besmettingen bij bewoners en medewerkers die al tweemaal zijn gevaccineerd. Dit betekent dat Het Spectrum nog niet stopt met het testbeleid. Dit proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken, maar het is af en toe noodzakelijk om verdere besmetting te voorkomen.

28 april: Op vrijdag 7 mei vaccineren we weer een aantal bewoners van Vreedonk en De Sterrenlanden. Ook deze keer willen we dat in alle rust doen en daarom is De Sterrenlanden die dag vanaf 13.00 uur gesloten voor bezoekers. Wij hopen dat we wederom op uw begrip mogen rekenen.

26 april: Langzaam gaat Nederland meer open en kunnen we het vertrouwde leven weer stap voor stap oppakken. Zo ook binnen Het Spectrum nu meer dan 80 procent van de bewoners in Vreedonk en in De Sterrenlanden (PG- en Somatiek-etages) is gevaccineerd. Vanaf woensdag 28 april is het zogenoemde ‘knuffelcontact’ mogelijk, zij het wel onder voorwaarden:

 • De bewoner is tweemaal gevaccineerd
 • De bezoeker is tweemaal gevaccineerd en heeft geen klachten
 • Knuffelcontact-bezoek is alleen mogelijk in de kamer van de bewoner
 • Als bewoner en bezoeker naar het restaurant gaan, naar buiten of (in De Sterrenlanden) naar de Hofzaal, blijven de regels gelden: mondneusmasker op tijdens het lopen en 1,5 meter afstand van elkaar

We vertrouwen erop dat u begrijpt hoe belangrijk het is om deze voorwaarden op te volgen. Zeker wat betreft het punt dat knuffelcontact alleen mogelijk is als u of de andere bezoekers van uw naaste tweemaal zijn gevaccineerd.

De bezoektijden blijven we handhaven en ook het maximum aantal bezoekers per bewoners. Dat doen we omdat nog niet alle bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zijn gevaccineerd. Dat is een risico omdat in de regio Zuid-Holland Zuid er nog steeds relatief veel besmettingen zijn.

Testen
De afgelopen weken constateerden we helaas toch enkele besmettingen bij bewoners en medewerkers die al tweemaal zijn gevaccineerd. Dit betekent dat we nog niet stoppen met het testbeleid.

Vanaf deze week publiceert Het Spectrum niet meer de wekelijke update betreffende corona binnen de organisatie. Wij publiceerden deze cijfers onder meer in opdracht van de GGD/GHOR. De GGD/GHOR heeft aangegeven deze gegevens niet meer nodig te hebben.

15 april: Via de media is bekendgemaakt dat: vaccineren versoepelingen in verpleeghuizen mogelijk maakt en misschien binnenkort zelfs ‚Äėknuffelmomenten‚Äô. De Rijksoverheid heeft laten weten dat de versoepelingen zijn toegestaan, als de situatie het toelaat. Na een zorgvuldige afweging is de conclusie echter dat in De Sterrenlanden en Vreedonk op dit moment nog geen versoepeling mogelijk is.
Het Spectrum is wel bezig met de voorbereiding op versoepeling en we hopen vanaf 28 april meer ruimte te kunnen geven. Zeker nu het grootste deel van de bewoners een of twee vaccinaties heeft gehad. Als we versoepelen, bekijken we wat mogelijk is binnen de locatie zonder de gezondheid van bewoners, revalidatieklanten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers in gevaar te brengen.
We blijven voorzichtig, omdat nog niet alle revalidatieklanten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zijn gevaccineerd. Daarnaast zijn er in de regio Zuid-Holland Zuid nog steeds relatief veel besmettingen en zien we het aantal nog niet dalen. Ook zien we dat de druk op ons zorgpersoneel nog steeds heel hoog is.

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 5 tot en met 11 april.

8 april: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht 29 maart tot en met 4 april

1 april: De paasdagen zijn altijd gezellige momenten om bij elkaar op bezoek te komen. Toch willen we bezoekers die naar De Sterrenlanden of Vreedonk komen, dringend verzoeken zich aan de bezoekmaatregelen te houden: maximaal 2 bezoekers per bewoner/ revalidatieklant per dag. Als bezoekers een bewoner of revalidatieklant willen meenemen voor een uitje, dan ook de RIVM-regels goed in de gaten blijven houden. De voorzichtigheid is echt nodig gezien het hoge aantal besmettingen in Dordrecht en omgeving.
Nog ter herinnering: vrijdagmiddag 2 april is De Sterrenlanden gesloten voor bezoek (zie bericht 26 maart hieronder).

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 22 tot en met 28 maart 2021

26 maart:¬†De Sterrenlanden is vrijdagmiddag 2 april gesloten voor bezoek. ¬†Dan gaat een prikteam langs zo’n 45 bewoners die nog geen vaccinatie hebben gehad of wachten op hun tweede vaccinatieprik. Het prikteam gaat die middag naar bijna alle afdelingsunits toe om de diverse bewoners te vaccineren. Enkele bewoners van Vreedonk komen voor deze vaccinatieronde naar De Sterrenlanden toe.
Tijdens deze prikronde willen we zoveel mogelijk de rust bewaren binnen de afdelingsunits. Daarom kiezen we ervoor om geen bezoek toe te laten.

We blijven testen
De meeste bewoners zijn dus zeker na 2 april een eerste en (het grootste deel) ook al een tweede keer gevaccineerd. Toch blijft Het Spectrum bewoners testen en sluiten we soms afdelingsunits. Dat doen we om de volgende redenen:
– het vaccin biedt geen 100 procent bescherming. Je kunt nog steeds corona krijgen.
– helaas zijn medewerkers, vrijwilligers en bezoekers nog niet allemaal gevaccineerd. Dus ook om hen te beschermen is het belangrijk te weten wie corona heeft.
– bij een coronabesmetting brengen we in kaart met wie iemand in de 48 uur ervoor contact heeft gehad. Bewoners, revalidatieklanten, medewerkers en vrijwilligers testen we dan preventief. Bezoekers informeren we over de GGD-richtlijnen en vragen we om zich te laten testen. Zo houden we zicht op de verspreiding en kunnen we die zo nodig indammen.

Jonge kinderen op bezoek
Landelijk en in de regio stijgt het aantal besmettingen onder kinderen. We zien regelmatig kinderen gezellig meekomen tijdens de bezoekmomenten. We vragen bezoekers nadrukkelijk om alert te blijven en kinderen thuis te laten wanneer zij (beginnend) verkouden zijn en/of hoesten. Het hoort bij de basisregels. Lees hierover meer in het bericht over bezoek in Vreedonk en De Sterrenlanden.

25 maart: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 15 tot en met 21 maart 2021

24 maart: vanwege de huidige coronasituatie blijven de meeste maatregelen gelden. Bewoners en klanten van De Sterrenlanden en Vreedonk mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Lees meer over het bezoeken van de locaties De Sterrenlanden en Vreedonk in het bericht hierover.

18 maart: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 8 tot en met 14 maart 2021

16 maart: Vanaf vandaag mogen bewoners van De Sterrenlanden en Vreedonk twee bezoekers per dag ontvangen. Dit is alleen mogelijk als de unit open (groen) is. Voor mensen die zelfstandig wonen, heeft de overheid nog geen versoepelingen aangekondigd.

11 maart: Een groot deel van de bewoners van De Sterrenlanden en Vreedonk is inmiddels tweemaal gevaccineerd. Net als veel bewoners in andere verpleeghuizen in Nederland. Daarom heeft de overheid besloten om enkele maatregelen te versoepelen. Wij zijn heel blij met deze ontwikkelingen. Voor bezoekers betekent dit het volgende:

 • Vanaf dinsdag 16 maart mag een bewoners maximaal twee personen per dag ontvangen. Dit was maximaal √©√©n persoon. Dit geldt alleen voor de groene afdelingsunits. Wanneer een afdelingsunit rood is, is geen bezoek mogelijk. Op oranje afdelingsunits: beperkt bezoek op afspraak.
 • De quarantaineperiode kunnen we voor gevaccineerde bewoners verkorten tot 5 dagen. Als we op de 5e dag een negatieve coronatest uitslag hebben, kan de bewoner uit quarantaine. Deze maatregel geldt alleen wanneer de bewoner volledig (dus twee keer) is gevaccineerd.
  Daarnaast geldt dat de artsen en verpleegkundigen van Het Spectrum kunnen besluiten om af te wijken van deze nieuwe quarantaineregel. Zij bekijken altijd de totale situatie binnen een afdelingsunit en bij hun afweging staat de veiligheid van alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers voorop.

Basisregels blijven belangrijk
Het Spectrum blijft erg voorzichtig, omdat Dordrecht behoort tot de regio met een hoog aantal besmettingen. Maar ook omdat binnen De Sterrenlanden en Vreedonk we nog te maken hebben met enkele besmette bewoners en medewerkers. Daarom blijven we bezoekers erop wijzen dat het in ieders belang is om de basisregels goed te blijven volgen:

 • Bij binnenkomst in de locatie desinfecteert bezoek de handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar gedurende het gehele bezoekmoment.
 • Bezoek draagt het mondneusmasker gedurende het bezoekmoment.
 • Bezoek blijft thuis als zij klachten hebben.

Wanneer bezoekers en bewoners samen naar buiten gaan, kan het mondneusmasker alleen af als zijvoldoende (dus 1,5 meter) afstand van elkaar kunnen houden.

Bescherming
Het Spectrum houdt vast aan het dragen van beschermende middelen als een bewoner klachten heeft die wijzen op besmetting met het coronavirus. Dit doen we bewust, omdat het RIVM aangeeft dat één tot twee weken na de tweede vaccinatie 60 tot 90 procent van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat iemand na twee vaccinaties corona krijgt, is erg klein, maar niet nul.
Het is wel bekend dat iemand die na vaccinatie alsnog corona krijgt, meestal minder ernstig ziek is. Daarom moet iedereen zich na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Ook omdat nog niet bekend is hoe besmettelijk diegene dan is. U kunt meer lezen via de website van het RIVM over de werking van de vaccins.

Cijfers
Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 1 maart tot en met 7 maart 2021

5 maart: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 22 tot en met 28 februari 2021

3 maart: Vanaf vandaag zijn de kapsalons binnen de locaties weer open voor bewoners.

25 februari: Helaas is corona nog niet verdwenen. Ook binnen Het Spectrum niet. Voor het eerst sinds enkele weken hebben we een besmette bewoner. Het verloop van de ziekte is, dankzij vaccinatie, wel minder heftig. Alertheid blijft daarom heel belangrijk, evenals het naleven van de maatregelen. Tijdens de persconferentie, afgelopen dinsdag 23 februari, kondigde premier Rutte wel enkele versoepelingen aan, maar die gelden vooral voor jongeren. Bezoek blijft beperkt tot maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag.

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 15 tot en met 21 februari 2021.

23 februari: Vandaag starten we in De Sterrenlanden met de tweede vaccinatieronde van de bewoners. Morgen staat dit gepland in Vreedonk. Heeft u nog vragen over het coronavaccin? Kijk dan eens op coronavaccinatie.nl          

16 februari: In week 8 krijgen bewoners van De Sterrenlanden en Vreedonk een tweede vaccinatie tegen het coronavirus.
Om dit voorspoedig te laten verlopen is bezoek niet mogelijk:
‚Äď op¬†dinsdag 23 en woensdag 24 februari in De Sterrenlanden; en
‚Äď op woensdag 24 en donderdag 25 februari in Vreedonk.

Zo kunnen we deze dagen alle aandacht aan de bewoners geven. Dank voor uw medewerking.

15 februari: Hoewel veel activiteiten niet door kunnen gaan door de coronamaatregelen, is het op diverse locaties wel mogelijk om maaltijden af te halen. Op woensdag is er bijvoorbeeld heerlijke verse soep in Het Waterwiel of een vers bereide stamppot in het Polderwiel.

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 8 tot en met 14 februari 2021

11 februari: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 1 tot en met 7 februari 2021. Het aantal besmettingen van klanten in de thuiszorg (wijkverpleging) stijgt helaas sinds enige tijd.

8 februari: Bezoekers van De Sterrenlanden en Vreedonk dragen verplicht een mondneusmasker. U ontvangt deze bij de ingang. Een eigen mondkapje is niet toegestaan. In navolging van landelijke richtlijnen is het nu ook voor kinderen vanaf 10 jaar verplicht om tijdens het bezoek een mondneusmasker te dragen. Wij bedanken alle bezoekers voor hun medewerking, want alleen samen kunnen we ieders gezondheid zo veel als mogelijk waarborgen.

4 februari: Premier Rutte gaf dinsdagavond tijdens de persconferentie precies aan waarin we ons bevinden: ‚Äúeen spannende en onzekere fase van de coronacrisis.‚ÄĚ Zo ervaren wij dat ook binnen Het Spectrum. We hebben nog steeds besmettingen onder bewoners en medewerkers binnen De Sterrenlanden en Vreedonk. Het aantal lijkt wel iets terug te lopen, maar we maken ons zorgen om die zeer besmettelijke Britse variant. Daarom blijven we heel strikt in het navolgen van de overheidsmaatregelen: 1 bezoeker per bewoner per dag.

Vorige week hebben ruim 250 bewoners en (revalidatie)klanten de eerste vaccinatie gekregen. Dat is allemaal heel goed gegaan.
De tweede vaccinatieronde binnen De Sterrenlanden en Vreedonk is nu gepland op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 februari. Dat gebeurt een week later dan oorspronkelijk de bedoeling was. De overheid heeft besloten dat de periode tussen de twee doses van het vaccin wordt aangepast naar 4 weken (28 dagen). Het verlengen van deze termijn leidt naar verwachting niet tot een slechtere immuunrespons en op deze manier kunnen meer mensen een eerste dosis van het vaccin krijgen. We informeren natuurlijk tijdig over de exacte data en de gevolgen voor bezoek.

Kinderdagverblijf De Sterretjes is vanaf 8 februari weer volledig open voor de opvang van alle kinderen.

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 25 tot en met 31januari 2021.

26 januari: Bewoners van De Sterrenlanden en Vreedonk krijgen de vaccinatie ter bescherming tegen het coronavirus. Lees er meer over in het nieuwsbericht.
Tijdens de vaccinatiedagen (26, 27 en mogelijk ook 28 januari) is bezoek aan een afdeling niet mogelijk. Voor vragen over het coronavaccin kunt u kijken op coronavaccinatie.nl
Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 18 tot en met 24 januari 2021.

22 januari: Gisteren is besloten dat in Nederland een avondklok geldt van zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari. Dit betekent dat u zonder geldige reden niet op straat mag zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en 4.30 uur ’s ochtends. De zorgmedewerkers van Het Spectrum ontvangen vandaag een werkgeversverklaring. Zo kunnen ze aantonen dat het voor hun werk noodzakelijk is om ook tijdens de avondklok buiten te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij avond- en nachtdiensten.

21 januari: Kinderdagverblijf De Sterretjes is weer volledig geopend voor de opvang van kinderen (van ouders met een vitaal beroep).

20 januari: de lockdown is verder aangescherpt. Helaas mogen we nog minder bezoekers ontvangen: maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag (exclusief kinderen tot en met 12 jaar).

19 januari: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 11 tot en met 17 januari 2021.

15 januari: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 4 tot en met 10 januari 2021.

14 januari: Morgen start in Dordrecht de vaccinatie van zorgmedewerkers. Ook de zorgmedewerkers van Het Spectrum worden in de komende periode gevaccineerd. We hebben daarnaast de voorbereidingen getroffen voor vaccinatie van bewoners van Vreedonk en De Sterrenlanden. Zodra we de vaccins geleverd krijgen, kunnen we beginnen met inenten. Voorlopig is het nog wel noodzakelijk om beschermende materialen te dragen (waaronder de mondneusmaskers voor bezoekers) in de verpleeghuizen en in de wijkverpleging.

13 januari: Binnen het team van kinderdagverblijf De Sterretjes zijn enkele medewerkers positief getest op het Coronavirus. Het kinderdagverblijf is deels open voor de opvang van kinderen (van ouders met een vitaal beroep). Ook binnen de verpleeghuizen Vreedonk en De Sterrenlanden hebben we helaas positief geteste medewerkers en bewoners.

12 januari: Vanavond heeft premier Rutte in een persconferentie bekend gemaakt dat de lockdown wordt verlengd met drie weken, tot en met dinsdag 9 februari. Dat betekent dat onze bezoekregeling ongewijzigd blijft.

8 januari: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 28 december 2020 tot en met 3 januari 2021.

5 januari: Volgende week start de regio Dordrecht met het vaccineren van medewerkers in de zorg. Medewerkers van Het Spectrum ontvangen deze week een uitnodigingsbrief om een afspraak bij de GGD GHOR in te plannen. De prioriteit ligt bij de medewerkers met direct klantcontact.

31 december: Een goede jaarwisseling gewenst en we wensen u het beste toe in 2021. Hopelijk kunnen we het komende jaar Рonder meer dankzij de vaccinatie Рdan weer met meer mensen genieten van leuke activiteiten en elkaar omhelzen zonder een mondkapje.
Voorlopig is voorzichtig zijn nog het allerbelangrijkste. Voorzichtig zijn door afstand te houden, de (hygi√ęne) maatregelen op te volgen en ons te houden aan het maximale aantal bezoekers. Het blijft belangrijk, want het virus dwaalt nog steeds grillig in het ¬†rond. Regelmatig sluiten we een afdelingsunit preventief omdat we alert zijn op klachten. Helaas zijn de afgelopen weken ook meerdere bewoners en medewerkers positief getest. Dat vergt veel van de collega’s, al vele maanden achtereen. Steun hen, door de richtlijnen te blijven volgen en straks mee te doen aan de vaccinatieronde.

30 december: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 21 tot en met 27 december.

23 december: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum:  overzicht 14 tot en met 20 december.

22 december: We zijn blij dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is toegelaten. Het zorgpersoneel van verpleeghuizen komt als eerste in aanmerking voor inenting met het vaccin. We verwachten hier in januari mee te kunnen starten. Gelukkig zijn veel van onze medewerkers positief en willen zich ook laten vaccineren, want Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar voor ons allemaal.

17 december: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 7 tot en met 13 december.

15 december: Nederland gaat in lockdown de komende 5 weken. Dat heeft gevolgen voor het bezoeken van bewoners in Vreedonk en De Sterrenlanden.
Lees hierover meer via het nieuwsbericht.

De lockdown heeft meer effect. Daarom zetten we dit op een rij:

 • Kinderdagverblijf De Sterretjes is gesloten. Alleen ouders met een vitaal beroep kunnen hun kinderen naar de opvang brengen.
 • De Ontmoetingscentra (voor dagbesteding) blijven open. Dringend verzoek aan de bezoekers om alert te blijven op klachten. Als iemand klachten heeft, dus ook bij lichte (verkoudheids)klachten, komt een bezoeker niet naar een Ontmoetingscentrum.
 • De Ontmoetingsruimtes¬†in Het Sterrenwiel, Het Waterwiel, Het Polderwiel en De Prinsemarij zijn alleen open voor bewoners van deze locaties. Bewoners kunnen er terecht voor een ontmoetingsmoment. Het blijft – ook voor wijkbewoners die dat al deden – mogelijk een maaltijd af te halen.

Zorg bij de klanten thuis
De wijkverpleging bij de klanten thuis blijft doorgaan. Via een brief aan de klanten verzoeken we hen wel dringend om rekening te houden met het maximale aantal bezoekers per dag (2 personen exclusief kinderen onder de 13 jaar). Tijdens de kerstdagen, 24, 25 en 26 december, mogen zij maximaal 3 personen (exclusief kinderen onder de 13 jaar) ontvangen. Wanneer een zorgmedewerker langskomt, geldt dit ook als bezoek.

Als een klant bezoek ontvangt, vragen we rekening te houden met het zorgmoment. Als een medewerker van Het Spectrum langskomt, is er geen ander bezoek aanwezig. Als er toch iemand is, moet diegene naar een andere ruimte gaan.

Ondanks de bijzondere omstandigheden wensen we een ieder – namens alle medewerkers van Het Spectrum – fijne en warme dagen toe de komende weken.

9 december: Premier Rutte en minister De Jonge gaven tijdens de persconferentie van 8 december aan dat zorgmedewerkers als eerste een Coronavaccinatie krijgen. Om dat goed te regelen, is een regiegroep aan het nadenken en voorbereiden vanuit de informatie die we krijgen rondom vaccinatie.

Tijdens de komende feestdagen, Kerst en Oud&Nieuw, willen we ook graag dat onze bewoners omringt zijn door hun naasten. Toch moeten we heel voorzichtig zijn en blijven. Contactpersonen hebben daarom een brief gekregen met de bezoekmogelijkheden gedurende die dagen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

8 december: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 30 november tot en met 6 december.

3 december: De Coronacijfers horen we dagelijks via de media en de laatste weken is een voorzichtige verbetering te merken. Ook binnen Het Spectrum merken we een positieve ontwikkeling. Na weken vol spannende momenten met testen, afdelingsunits die (preventief) werden gesloten, kunnen we op dit moment blij zijn dat er geen afdelingsunits dicht zijn. Op¬†enkele is beperkt bezoek mogelijk. Ook bij de thuiszorgklanten zien we dit positieve lichtpuntje, nog bij¬†slechts een enkele klant¬†gaan de collega’s in beschermende kleding naar binnen.

Ook binnen Het Spectrum geldt de mondkapjesplicht. Binnen de verpleeghuislocaties was dit al langere tijd, maar ook binnen de andere locaties Hospice De Patio, De Prinsemarij, Het Waterwiel, Het Polderwiel, Het Sterrenwiel, Het Stadswiel en Het Theehuis geldt dit sinds 1 december. Houdt u daar rekening mee?

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 23 tot en met 29 november.

24¬†november: Bewoners kunnen weer meer bezoekers per dag ontvangen: 3 en maximaal 2 personen tegelijk. Dit geldt niet voor alle afdelingen en dat tonen we bij de ingangen van Vreedonk en De Sterrenlanden met gekleurde pamfletten: rood of oranje.¬†Helaas blijft het voor de gesloten afdelingen (rood) niet toegestaan om bezoek te ontvangen, omdat we daar het besmettingsgevaar zoveel mogelijk moeten beperken. Op een ‘oranje’ afdeling is alleen beperkt bezoek mogelijk.
Om vooraf te weten of een afdeling gesloten is, kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling. (telefoonlijst Vreedonk en De Sterrenlanden). 

In de Ontmoetingsruimtes van Het Spectrum in Het Polderwiel, Het Sterrenwiel en Het Waterwiel kunnen bewoners van de locaties weer genieten van een koffiemoment. Helaas mogen we nog geen wijkbewoners ontvangen. Wel kunnen zij in een aantal locaties maaltijden af te halen. Lees meer in het bericht.

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 16 tot en met 22 november.

20 november: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 9 tot en met 15 november. Door een technische storing verschilt het aantal medewerkers met de cijfers in andere overzichten.

12 november: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 2 tot en met 8 november.

6 november: Binnen Het Spectrum de Sterrenlanden en Vreedonk zijn meerdere afdelingen preventief gesloten. Contactpersonen zijn hierover ingelicht.

6 november: contactpersonen van Vreedonk en De Sterrenlanden hebben een brief ontvangen over de beperking van het bezoek naar maximaal 2 personen per dag. Tevens een uitleg van situatie wanneer we het bezoek nog verder moeten beperken. Lees er meer over in het nieuwsbericht bezoek aan De Sterrenlanden en Vreedonk.

5 november: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 26 oktober tot en met 1 november.

29 oktober: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 19 tot en met 25 oktober.

23 oktober: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 12 tot en met 18 oktober.

19 oktober: Vrijwel alle leidsters hebben een negatieve uitslag na een test op het Coronavirus. Kinderdagverblijf De Sterretjes is gewoon open voor de opvang van kinderen. Wel is ouders gevraagd om bij zichzelf en bij de kinderen te letten op klachten die te maken hebben met het virus. Zodra zij klachten hebben, komen ze niet naar het kinderdagverblijf en raden we de ouders aan zich te laten testen.

16 oktober: E√©n van de medewerkers van Kinderdagverblijf De Sterretjes is positief getest op het Coronavirus. Daarnaast hebben we¬†te horen gekregen dat enkele ouders positief zijn getest op het Coronavirus. E√©n van¬†hen is nog binnen het kinderdagverblijf geweest. Nadat dit bekend is geworden, is vrijdag 16 oktober het team van het kinderdagverblijf getest op het virus. De ouders zijn ge√Įnformeerd over de situatie en we houden hen op de hoogte.

15 oktober: Binnen Het Spectrum zijn op dit moment geen besmettingen onder bewoners en klanten. Landelijk hebben we helaas wel te maken met een tweede Coronagolf. Er gelden vanaf 15 oktober¬†weer nieuwe maatregelen. Bewoners, klanten en contactpersonen zijn per e-mail of brief ge√Įnformeerd over de veranderingen binnen Het Spectrum.

 • Lees meer over wat dit betekent voor een bezoek aan De Sterrenlanden of Vreedonk.
 • De Ontmoetingsruimtes in Het Sterrenwiel, Het Polderwiel, Het Waterwiel, De Prinsemarij (voor wijkbewoners) en Het Theehuis zijn dicht. Er zijn geen activiteiten en ook het restaurant is dicht.
 • Maaltijd afhalen. Als u in of vlakbij Het Sterrenwiel, Het Polderwiel of Het Waterwiel woont, kunt u een warme maaltijd afhalen. Meer informatie is daarover te lezen op posters in de betreffende locatie. In Het Stadswiel heeft Het Spectrum geen Ontmoetingsruimte en horeca, daarom kunnen wij daar helaas geen maaltijd aanbieden.
 • De Ontmoetingscentra Dordrecht (dagbesteding) blijven open. Ook hier gelden de maatregelen van afstand houden en hygi√ęneregels volgen.
 • De¬†afspraken met de wijkverpleging, de huishoudelijke ondersteuning en de casemanagers gaan gewoon door. De afspraken met de wijkverpleegkundige of de casemanager gaan nu wel vaker per telefoon.

Binnen alle locaties geldt¬†de 1,5 meter afstand, dat iedereen de hygi√ęneregels volgt en dat we binnen de locaties van Het Spectrum een mondkapje dragen¬†(tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is).

13 oktober: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht van 5 tot en met 11 oktober.

6 oktober: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht van 28 september tot en met 4 oktober.

2 oktober: Een bewoner van Het Spectrum De Sterrenlanden is besmet met het Coronavirus. De afdelingsunit waar deze bewoner verblijft is voorlopig in quarantaine. Voor de overige afdelingen heeft deze situatie geen gevolgen als mensen op bezoek willen komen. Voor de afdelingen waar geen vermoeden is van Corona, kunnen bezoekers volgens de geldende bezoekregeling langskomen. Wanneer er wel een vermoeden is, brengen we de contactpersonen persoonlijk op de hoogte.
De veiligheid van de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Het Spectrum staat voorop. Daarom houden we alle bewoners goed in de gaten. Medewerkers en bewoners met (lichte) klachten testen we direct. Alle zorgmedewerkers werken met beschermende materialen. Lees meer over de bezoekregeling binnen De Sterrenlanden en Vreedonk.

29 september: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht van 21 tot en met 27 september

22 september: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht van 14 tot en met 20 september

16 september: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: 0verzicht van 7 tot en met 13 september.

8 september: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: 0verzicht van 31 augustus tot en met 6 september.

3 september: Binnen de thuiszorg van Het Spectrum zijn meerdere klanten en medewerkers besmet met het coronavirus (COVID-19). Het betreft uitsluitend de thuiszorg binnen de wijken Wielwijk en Crabbehof. Uit voorzorg test de GGD vandaag en morgen alle klanten in deze wijken en de medewerkers die er werken. [lees meer]

2 september: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: 0verzicht van 24 tot en met 30 augustus

30 augustus: Medewerkers in de thuiszorg werkten al met een mondneusmasker tijdens de zorgmomenten waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Uit voorzorg is nu besloten dat zij ook buiten de 1,5 meter een mondneusmasker dragen.

Klanten van de thuiszorg van Het Spectrum die zich zorgen maken of nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met de wijkmanager via het klantinformatiecentrum, telefoon 078- 6492111. Als u klachten heeft, neemt u contact op met de GGD (telefoonnummer 0800-1202). Wij vragen u om ons in dat geval ook te informeren.

25 augustus: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht van 17 tot en met 23 augustus

18 augustus: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht van 10 tot en met 16 augustus

11 augustus: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: Overzicht van 3 tot en met 9 augustus

5 augustus: In de nieuwsbrief van de GGDGHOR blikt bestuurder Jurjen Sponselee terug op de eerste maanden van deze Coronaperiode. Hij vertegenwoordigde tijdens de intensieve Coronaperiode binnen de GGDGHOR de Thuiszorgorganisaties in het Kernteam InfectieZiekteBestrijding-overleg. Mede vanuit zijn functie als bestuurder van Het Spectrum representeerde hij ook de Verpleeg- & Verzorgingshuis sector. [lees meer]

4 augustus:Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: .Overzicht van 27 juli tot en met 31 juli

28 juli: De laatste week krijgen we via de media weer allerlei berichten binnen over meer besmettingen en over het te makkelijk omgaan met de regels. Minister Ferd Grapperhaus, de GGD en anderen roepen ons op om altijd voorzichtig te blijven en de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen.
Die oproep doen we ook aan bezoekers. We begrijpen natuurlijk hoe fijn het is om bij uw naaste te zijn en dat een mondkapje in de weg kan zitten. Maar weet dat u dit draagt ter bescherming van uzelf, uw naaste en van degenen die voor uw naaste zorgen.
Wij willen de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Daarom doen we een dringend verzoek aan u om het mondkapje te dragen als u, als bezoeker:

 • binnen de 1,5 meter van uw naaste bent
 • achter een rolstoel aanloopt

De bezoektijden verruimen vanaf maandag 3 augustus. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht van 20 juli tot en met 24 juli

21 juli: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht van 13 juli tot en met 17 juli.

14 juli: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht van 6 juli tot en met 10 juli.

7 juli: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht van 29 juni tot en met 5 juli.

2 juli: Contactpersonen van Vreedonk en De Sterrenlanden zijn op de hoogte gebracht van de verdere versoepeling van de bezoekrichtlijnen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

30 juni: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht van 22 tot en met 28 juni.

26 juni: De bezoekrichtlijnen voor de locaties Vreedonk en De Sterrenlanden zijn verder versoepelt. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

23 juni:  Het Spectrum publiceert wekelijks de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum. Wij testen laagdrempelig zowel bewoners (in verpleeghuizen) als onze medewerkers. Het overzicht van 15 tot en met 21 juni.

16 juni: Wekelijkse publicatie van de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum: overzicht 8 tot en met 14 juni.

15 juni: Bewoners van Vreedonk en De Sterrenlanden kunnen weer meer bezoekers ontvangen en vaker bezoek krijgen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

9 juni:  Het Spectrum publiceert sinds 9 juni wekelijks de feiten en cijfers betreffende Corona binnen Het Spectrum. Wij testen laagdrempelig zowel bewoners (in verpleeghuizen) als onze medewerkers. Het overzicht van 1 tot en met 7 juni.

5 juni: De locaties Vreedonk en De Sterrenlanden gaan voorzichtig verder open voor bezoeker. Lees er meer over in het nieuwsbericht .

29 mei: De restaurants in de locaties van Het Spectrum en Het Theehuis gaan vanaf dinsdag 2 juni weer beperkt open. Voorlopig zijn alleen bewoners van de locaties welkom en gelden er bezoekregels. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

20 mei: ¬†Het Spectrum gaat voorzichtig en met kleine stappen de verpleeghuislocaties¬†De Sterrenlanden en Vreedonk beperkt en slechts op afspraak openen voor bezoekers:¬†√©√©n vaste bezoeker per bewoner op afspraak. Contactpersonen zijn hierover per e-mail of brief ge√Įnformeerd. Lees meer over de beperkte openstelling.

18 mei: De behandelaars van Het Spectrum (fysiotherapie, ergotherapie en dergelijke) zijn voorzichtig gestart met het weer oppakken van de behandelingen van bewoners en klanten. Voor de fysiotherapieklanten die naar Het Spectrum De Sterrenlanden moeten komen, is een aparte ingang gemaakt zodat zij via de kortste route in de oefenzaal komen en geen contact met de rest van de locatie hebben. De fysiotherapeuten hebben allerlei maatregelen genomen om de klanten veilig te ontvangen en te behandelen.

12 mei: De logopediste van Het Spectrum werkt mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek onder ex-Coronapati√ęnten. Het is een onderzoek vanuit de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF, naar de logopedische gevolgen na Corona. Het onderzoek is erop gericht de zorg voor ex-Coronapati√ęnten te verbeteren.

8 mei: Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen veel informatie, tips en ervaringsverhalen lezen op dementie.nl. Hier vindt u ook actuele informatie over de Coronamaatregelen in relatie tot dementie (dementie.nl/dementie-en-corona).

De AlzheimerTelefoon biedt mantelzorgers zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. Deze is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

7 mei:  Helaas is bezoek nog niet toegestaan in verpleeghuizen. Dat vertelde premier Rutte gisteren in een persconferentie. Wel is besloten om op 25 locaties in Nederland voorzichtig ervaring op te doen met het beperkt weer toelaten van bezoek. Verpleeghuizen kunnen in aanmerking komen als ze vrij zijn van besmettingen. Ook de bezoeker zelf mag uiteraard geen klachten hebben die duiden op het coronavirus. De beoogde startdatum voor deze locaties is 11 mei 2020.  Mocht deze versoepeling in de praktijk goed werken dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei 2020 meer verpleeghuislocaties hiervoor in aanmerking komen.

4 mei: Een werkgroep gaat het stapsgewijs versoepelen van de bezoekersregeling onderzoeken en voorbereiden. Dit is ingewikkeld, omdat we met zoveel rekening te houden hebben: we willen nieuwe besmettingen voorkomen, we hebben te maken met landelijke wetten, regels en rechten, we willen aandacht houden voor de emotionele kant en dan moet het ook nog op een veilige manier, dus volgens de RIVM richtlijnen.

30 april: Binnen Het Spectrum De Sterrenlanden en Het Spectrum Vreedonk zijn voor enkele afdelingen de isolatiemaatregelen opgeheven. Dat betekent onder meer dat de bewoners van die afdeling Coronavirusvrij zijn en dat er gedurende twee weken geen nieuwe ziekmeldingen zijn bijgekomen.

Dit is een ingrijpende periode, ook op emotioneel vlak. Als u uw verhaal kwijt wilt of met iemand over uw zorgen wilt spreken, verwijzen we u naar de landelijke luisterlijn. Deze landelijke luisterlijn is bereikbaar via 0900 0767 en via ehulp@deluisterlijn.nl Tevens kunt u de Mantelzorglijn bellen of appen via 030 760 60 55.

27 april:¬†Het Spectrum Revalidatie De Sterrenlanden ontving deze week de eerste longrevalidanten vanuit het ziekenhuis. Dit zijn pati√ęnten die door het Coronavirus in het ziekenhuis hebben gelegen (en ook op de Intensive Care). Zij moeten nu herstellen en revalideren voordat zij terug naar huis kunnen. De verschillende zorginstellingen in deze regio hebben met elkaar afgesproken dat Het Spectrum d√© aanbieder is van deze specifieke longrevalidatie.

Via de website extrahandenvoordezorg.nl hebben mensen zich kunnen aanmelden om te helpen tijdens de Coronaperiode. Het gaat voornamelijk om (ex-)verpleegkundigen en verzorgende. Het Spectrum heeft met enkele aanmelders kennismakingsgesprekken gevoerd en inmiddels zijn enkele oud-zorgverleners aan de slag gegaan binnen Het Spectrum.

24 april: Samen met Het Parkhuis is Het Spectrum gestart met de dagbesteding voor mensen met dementie in De Koloriet. Het gaat hierbij om klanten waarbij de belasting en de spanning thuis te hoog is.

23 april: Het Spectrum doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel klanten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en wordt ook gebruikt bij besluiten over de eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Lees hier meer over het onderzoek.

22 april: Minister-president Rutte heeft gisteren in een persconferentie bekend gemaakt dat verpleeghuizen nog geen bezoekers mogen ontvangen. Helaas betekent dit dat de genomen maatregelen binnen Het Spectrum, waaronder de bezoekersstop, nog steeds blijven gelden.

21 april: Veilig elkaar ontmoeten. Dat kan sinds deze week op bepaalde tijden. Via een spreekluisterverbinding kunnen enkele bewoners dan samen zijn met hun familie. Daarvoor zijn in Het Spectrum Vreedonk en in het Spectrum De Sterrenlanden speciaal hoekjes ingericht. Voor de bewoners binnen en voor de familie buiten. Deze contactmomenten gaan op afspraak.

17 april: Het Spectrum Thuiszorg heeft een Coronaroute. Een vast team medewerkers bezoekt dagelijks de klanten in de wijk die positief zijn getest of waarvan de huisarts heeft bepaald dat zij beschermd verzorgd moeten worden. Deze klanten zijn uit de normale thuiszorgroute gehaald en vormen met elkaar nu een nieuwe route. De medewerkers van de thuiszorg kunnen zo op een veilige manier zorg blijven bieden. Voor klanten is het fijn om telkens dezelfde thuiszorgmedewerkers in huis krijgen.

13 april: Het Spectrum doet er alles aan om bewoners, klanten en medewerkers goed te kunnen beschermen als dat nodig is. Daarvoor zijn onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Dagelijks is Het Spectrum bezig met het aanvullen van de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. We benaderen daarvoor diverse bekende en ook nieuwe kanalen. Daarnaast krijgen we middelen van bedrijven als donatie waar we heel blij mee zijn.
Alle binnenkomende beschermingsmiddelen slaat Het Spectrum centraal op, zodat we de middelen kunnen verdelen onder de collega’s in de thuiszorg en in de verpleeghuizen. De inzet van de beschermingsmiddelen doen we volgens de richtlijnen van het RIVM.

1 april: De overheid heeft besloten de periode van coronamaatregelen te verlengen. Dit betekent dat de genomen maatregelen binnen Het Spectrum, waaronder de bezoekersstop, blijven gelden.

27 maart: In De Sterrenlanden en Vreedonk zijn de afdelingen verkleind. De tussendeuren op de afdelingen zijn gesloten om de uitwisseling en eventuele besmetting tussen bewoners onderling zoveel als mogelijk te voorkomen. Bewoners blijven daardoor zoveel als mogelijk op de eigen unit. De teams, waaronder de activiteitenbegeleiders, besteden daarom extra aandacht aan het individuele welzijn van de bewoners. Ook het beeldbellen en het telefonisch contact helpen hierbij. Contactpersonen van bewoners in Vreedonk en De Sterrenlanden hebben per e-mail meer informatie over het beeldbellen gekregen.
Lees daarover meer.

In De Sterrenlanden is een bewoner positief getest op het Coronavirus en wordt ge√Įsoleerd verzorgd. Daarmee volgen we de richtlijnen van het RIVM. De direct betrokkenen zijn ge√Įnformeerd. Voor meer informatie verwijzen we door naar de GGD Zuid-Holland Zuid.

26 maart: Contactpersonen van Vreedonk en De Sterrenlanden hebben per e-mail informatie gekregen over onder meer hoe contact te houden met elkaar, hoe wij binnen Het Spectrum omgaan met de situatie en hoe wij hen blijven informeren.
Ben u contactpersoon en heeft u geen e-mail ontvangen? Laat het weten via communicatie@hetspectrum.nl

25 maart: bekijk de praktische informatie voor contactpersonen en de informatie over hoe je contact met elkaar kunt houden.

22 maart: In Vreedonk is een bewoner positief getest op het Coronavirus en wordt ge√Įsoleerd verzorgd. Daarmee volgen we de¬†richtlijnen van het RIVM. De direct betrokken familieleden, medewerkers en vrijwilligers van deze locatie en ook de familieleden van directe medebewoners hebben we op de hoogte gebracht van de situatie.
Voor meer informatie verwijzen we door naar de GGD Zuid-Holland Zuid.

20 maart 2020: Het beschermen van de kwetsbare ouderen is gedurende deze Coronasituatie het belangrijkste aandachtspunt van Het Spectrum. We volgen de adviezen en richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwlettend. Dat betekent dat wij ook moeilijke beslissingen hebben moeten nemen, zoals het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoekers en het sluiten van de Ontmoetingsruimtes.
Met deze voorzorgsmaatregelen zetten we ons enorm in tegen de verspreiding van het virus en ook ter bescherming van bewoners, klanten, medewerkers en vrijwilligers.
Lees meer over de sluiting voor bezoekers, over de mogelijkheden om contact te houden en andere praktische zaken.
Voor mensen in de laatste levensfase maken we een uitzondering: bezoek aan De Rozenhof en aan Hospice de Patio.
Ook bewoners van de appartementen in De Sterrenhof kunnen alleen via de ingang aan de Algolring naar binnen. Lees hierover meer.

Activiteiten binnen de Ontmoetingsruimtes en De Prinsemarij

De Ontmoetingsruimtes in Het Sterrenwiel, Het Waterwiel, Het Polderwiel en Het Theehuis zijn gesloten.
Lees meer over de Ontmoetingsruimtes.

Dagbesteding

De Ontmoetingscentra in Het Sterrenwiel, Het Polderwiel en Het Stadswiel zijn gesloten.

Wat gebeurt er bij een besmetting?

Dan volgen we de richtlijnen van het RIVM, houden contact met de GGD en we houden betrokkenen, medewerkers en vrijwilligers op de hoogte.
Een CoronaComité houdt de dagelijkse ontwikkelingen in de gaten.