Vertrouwenspersoon

In de Wet Zorg en Dwang is geregeld dat bewoners en hun naasten (eerste contactpersonen) ondersteuning kunnen krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon. Het gaat dan om situaties wanneer iemand te maken heeft met onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag.
Bekijk het filmpje over de rol en ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang.

Onafhankelijk

Het Spectrum heeft daarvoor een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon: Nazma van Belle. Ze werkt bij Adviespunt Zorgbelang.
U kunt bij haar terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Uw kant van het verhaal is voor haar van belang en alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Samen met Nazma kunt u helder krijgen wat u precies wil bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Zij kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in de voorbereiding en het voeren van een gesprek.

Nazma van Belle is van maandag tot donderdag te bereiken via 06 57 20 85 28 en nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl.