Thuis wonen met extra zorg

Volledig Pakket Thuis: zelfstandig wonen met extra zorg vanuit 1 pakket

Zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving blijven wonen.
Samen met uw partner. Of, als u alleen bent, met betrokken familie of vrienden (mantelzorgers).
Ook als er veel zorg en begeleiding nodig is op geplande momenten.
Dat kan. Het Spectrum kan u daarbij helpen, daarvoor is het Volledig Pakket Thuis. Lees het ervaringsverhaal van een klant.

Zorgen voor meer overzicht en rust

Het begint vaak met een huishoudelijke hulp en langzaam groeit de behoefte aan meer zorg en begeleiding. De klantadviseurs van Het Spectrum spreken regelmatig mensen die meerdere zorgaanbieders in huis krijgen en die op verschillende manieren die zorg betaald krijgen: via de WMO en de zorgverzekeraar en anders. Dat is onoverzichtelijk en geeft vaak een onrustig gevoel.

De klantadviseurs helpen u met advies om meer overzicht te krijgen.
U blijft in dit hele proces degene die de keuzes maakt: u beslist welke zorg en in welke vorm u deze zorg wilt ontvangen. We kijken daarbij vooral naar wat u (en uw partner en/of mantelzorger) zelf nog kunt en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Wat kunt u nog zelf regelen?

Via de WLZ is veel zorg, hulp en financiering in Ć©Ć©n keer geregeld vanuit Ć©Ć©n aanbieder, het Volledig Pakket Thuis van Het Spectrum.
Aan de WLZ is een inkomensafhankelijke bijdrage verbonden die wordt vastgesteld en geĆÆnd via het CAK.
UĀ blijft enkele zaken zelf betalen en regelen, waaronder woninghuur, energiekosten, telefoonabonnementen en televisieaansluitingen, belastingen en verzekeringen.
U blijft thuis wonen, dus voor medische zaken, kunt u altijd terecht bij uw huisarts.
De aanschaf van hulpmiddelen verloopt via de WMO.

Zelfstandig blijven wonen

Met het Volledig Pakket Thuis kunt u zelfstandig blijven wonen. Het Spectrum kan u dan ondersteunen met onder meer:

 • persoonlijke verzorging,
 • verpleging,
 • begeleiding, individueel en/of in groepen

Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van:

 • warme maaltijden,
 • schoonhouden van uw woonruimte,
 • deelname aan welzijnsactiviteiten
 • alarmering (de abonnements- en opvolgingskosten worden vanuit VPT betaald)

Om u zelf een keus te laten behouden, krijgt u vergoedingen voor:

 • broodmaaltijden en tussendoortjes
 • het wassen van linnengoed (tegemoetkoming voor onder meer de aanschaf van wasmiddelen en het water- en energieverbruik)

Professionele Persoonsalarmering

Veel zorg die u krijgt, ontvangt u op afspraak. Dan weet u wanneer de zorgmedewerker langskomt. Soms heeft u plotseling hulp nodig, bijvoorbeeld omdat u bent gevallen. Dan is het prettig om een alarmknop in te kunnen drukken en direct contact te hebben.
In de woonlocaties van Het Spectrum is een abonnement op Professionele Persoonsalarmering onderdeel van de huurovereenkomst.

Het abonnement en de eenmalige aanschaf van de alarmmiddelen betaalt u zelf, als een medewerkers van Het Spectrum langskomt en u hulp biedt, wordt dat betaald vanuit de Wet Langdurige zorg. U krijgt geen extra rekening.

Waar biedt Het Spectrum dit aan?

Deze uitgebreide zorg en begeleiding bij u thuis, biedt Het Spectrum alleen binnen enkele van de eigen woonlocaties:

 • Het Polderwiel inclusief de appartementen aan het Dudokplein,
 • Het Waterwiel,
 • Het Sterrenwiel en
 • De Sterrenhof (Algolring).

Deze locaties hebben ruime appartementen en op de begane grond een restaurant waar u kunt eten of een maaltijd kunt halen. Daar vinden vaak ook allerlei activiteiten plaats waaraan u kunt deelnemen.

Als u nog niet in Ć©Ć©n van deze locaties woont?

Woont u nog niet in een locatie van Het Spectrum?
Maar u heeft deze extra intensievere zorg wel nodig?
Dan gaan we met u praten over de mogelijkheden.

Vanwege de intensieve zorg die Het Spectrum vanuit het Volledig Pakket Thuis biedt, kunnen we dat alleen binnen de woonlocaties aanbieden.

Als het thuis met extra zorg niet meer gaat

Pas wanneer het echt niet meer gaat, is een verhuizing naar een verpleeghuis nodig. Het gaat dan om situaties als:

 • de mantelzorg is te zwaar
 • er is meer intensieve zorg nodig dan VPT kan bieden
 • er ontstaan onveilige situaties voor u of uw partner

Komt u in aanmerking?

De klantadviseurs komen bij u langs voor een persoonlijk gesprek om samen te bekijken of dit bij u past.